Vždy ve Vašem zájmu.

Přihlášení na extranet pro klienty naší společnosti.

Přihlášení klienta
nebo zavřít

Firmy si mohou zafixovat cenu elektřiny až na 20 let. Víme, jak na to

Téměř denně čteme zprávy o tom, jak raketovým způsobem rostou ceny elektřiny, jaké to bude mít dopady na domácnosti, podnikatele a další uživatele. A je zřejmé, že sledování vývoje cen elektřiny na burze – k 25. 10. 2021 se obchodovala za cenu 125,7 EUR (cca 3 250 Kč) za 1 MWh – člověka zrovna klidným nenechává.

Současně se zdá, že vzhledem k „zelené dohodě“, cenám emisních povolenek a nastavení energetického mixu v ČR se na lepší časy zrovna neblýská. Výhodu tak budou mít ti, kteří nebudou čekat na to, jakou strategii se na mezinárodní úrovni podaří nebo nepodaří dojednat, ale vezmou svůj osud do vlastních rukou.

Velmi účinným řešením v této situaci může být fotovoltaická elektrárna (FVE). Víte proč?

Na investici do FVE se většina investorů dívá především v kontextu generovaných úspor a doby návratnosti. V době vysoce nestabilních cen elektřiny se však otevírá zcela nový úhel pohledu. Když si totiž uvědomíme, že provoz vlastní FVE až na nezbytnou údržbu v podstatě nic nestojí, lze se potom na investici dívat jednoduše jako na cenu elektřiny, kterou mi FVE vyrobí za dobu své životnosti.

Zajímá vás, jak taková ekonomická bilance vypadá?

Pojďme si věc podrobněji rozebrat na příkladu konkrétního provozu jednoho z klientů společnosti GRANTEX dotace, který už druhým rokem spokojeně provozuje vlastní FVE na provozu chladírny uzenářských výrobků. 

STAV PŘED REALIZACÍ INVESTICE (2019)
 • celková roční spotřeba elektřiny 1 088 MWh
 • cena nakupované elektřiny 1 640 Kč/MWh
 • roční náklady na elektřinu 1,784 mil. Kč

STAV PO REALIZACI INVESTICE

 • pro optimální využitelnost produkované energie byla nainstalována FVE o výkonu 200 kWp
 • pořizovací hodnota elektrárny činí 2, 936 mil. Kč
 • FVE v průměru vyrobí cca. 222 MWh elektrické energie za rok
 • díky optimální křivce spotřeby na chladírně provoz spotřebuje cca 90 % vyrobené elektřiny, tedy cca 201 MWh za rok
 • do sítě distributora tak přeteče přibližně 21 MWh (výkupní cena činí přibližně 900 Kč/MWh)

CELKOVÁ BILANCE

348 500 Kč – celkový roční přínos FVE vyjádřený v cenách před realizací investice.

20 let – dnes již standardní doba životnosti garantovaná výrobci fotovoltaických panelů (i po této době však výrobci běžně uvádějí cca 85 % původní výkonnosti).

146 800 Kč – cena pořízení elektrárny přepočtená na 1 rok životnosti elektrárny. 

637 Kč – cena za 1 MWh elektřiny vyrobené FVE elektrárnou (při zohlednění životnosti, pořizovací ceny a počátečních výkupních cen elektřiny, ovšem bez faktoru času).

1 193 Kč – cena za 1 MWh elektřiny vyrobené FVE elektrárnou přepočtená při zohlednění faktoru času a průměrné inflace cca 3 %.

Z výše uvedeného je zřejmé, že pokud budeme uvažovat inflaci v průměrné hodnotě 3 %, vychází přepočet na 1 vyrobenou a spotřebovanou MWh necelých 1 200 Kč. Celkem zodpovědně tak můžeme zjednodušit, že si klient investicí do FVE na této hodnotě v podstatě zafixoval cenu energie spotřebovávané jeho chladírnou na minimálně 20 let dopředu.

Pojištění FVE

Specialisté RENOMIA GROUP provozovatelům FVE pomohou i s pojištěním fotovoltaické elektrárny proti jejímu poškození. Rizika vyplývají z živelních nebezpečí, kterými jsou v našich podmínkách nejčastěji požár, vítr, krupobití, pád stromů či jiných předmětů, případně z nebezpečí vandalismu či odcizení součástí FVE. Velmi podstatným rizikem jsou také elektronická nebezpečí jako poškození přepětím, zkratem, chybou obsluhy, nešikovností nebo vnitřní elektrická či elektronická poškozením FVE. Pouze na část takových škod se vztahují záruky výrobců, navíc každá záruka jednou končí.

Ve většině případů je nejvhodnější variantou řešit připojištění FVE do celého pojistného programu podnikatele. A od takového programu se odvíjí i podmínky připojištění FVE. Obecně však lze očekávat, že příklad výše uvedené ekonomické bilance by byl zatížen roční nákladem cca 10 000 Kč na pojistné za kvalitní pojištění uvedené FVE.

Provozujete FVE a máte zájem o ochranu své investice prostřednictvím kvalitního pojištění? Naši specialisté jsou připraveni Vám pomoci.

A nejlepší zpráva na závěr...

Díky dotační podpoře lze na investici do pořízení FVE aktuálně získat dotaci až 35 % pořizovacích nákladů, stejně jako tomu bylo v případě klienta, kterému společnosti GRANTEX dotace, která je součástí RENOMIA GROUP, pomohla dotaci získat. Jeho počáteční investice se tak snížila o 1,028 mil. Kč.

Ve výsledné bilanci tak klientovi 1 MWh elektřiny spotřebovaná chladírnou na následujících 20 let vyjde na 731 Kč. Krom toho navíc získal vlastní zdroj elektřiny, který jako vedlejší efekt znamená i větší nezávislost pro případné výpadky energie.

Trápí vás obavy z toho, kam se ceny elektřiny do budoucna vyšplhají? Využijte i vy svou šanci se před negativním vývojem ochránit. Naši specialisté vám ochotně poradí.  

Jsme součástí RENOMIA Group

 • Největší pojišťovací makléř ve střední a východní Evropě
 • Mezinárodní tým zkušených odborníků
 • Nejvýhodnější ceny a podmínky

Kde působíme

Kontakt

QUANTUM SOLIDUM CZ, s.r.o.
Zašovská 778
757 01 Valašské Meziříčí

marek.fojtu@renomianet.cz
+420 734 751 070